NOLLMERIDIAN KUMMELHOLMEN

Svartjord_kummelholmen.jpg

Bild: Svartjord ©2018

Välkomna på vernissage lördag den 5 maj kl 13 - 18
Artist talk: torsdag 3 maj kl 19 på Malongen, Nytorget 15 A

Utställningstid: 5 - 27 maj 2018
Öppettider: lördag och söndag kl 13 - 17 (fritt inträde), övriga tider efter överenskommelse.

Det nordiska samarbetsprojektet Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight har med Kummelholmen som utgångspunkt, glädjen att presentera platsspecifika arbeten och undersökningar av konstnärer verksamma i Norge: Markus Lantto, Jens Stegger Ledaal, Per Kristian Nygård och konstnärskollektivet Svartjord. I utställningen figurerar den idag imaginära Stockholmsmeridianen, jämte ett massivt genomborrande av såväl fysiska som begreppsliga murar, en kunskapsutväxling som tar form kring bostadsområdet runt Kummelholmen i Vårberg, samt en aktivering av den gamla panncentralens inneboende ljudande. På vilket sätt är det möjligt att skönja samhälleliga förändringar genom konstnärliga interventioner? Utställningen som helhet intar rollen som observatör på en plats som undandrar sig vår blick, i en tid när seendet och att bli sedd blivit en närmast våldsam handling.

Transparence-Resistance-cover-cropped.png

Den nordiska modellen kan på goda grunder uppfattas som en (o)synlig och (in)formell värdegrund, ett oskrivet kontrakt, som känns självklart och “hidden in plain sight”. Men i kölvattnet av modellens förändring har komplexa sociala och kulturella frågor uppkommit. I projektet Transparence / Resistance - Hidden in Plain Sight  deltar femton nordiska konstnärer i en trilateral utställningsstafett för att, med utgångspunkt i begreppen transparens och motstånd, undersöka och konkretisera tillfälliga, platsspecifika gestaltningar. Dessa presenteras i tre utställningar i Stockholm, Aarhus och Oslo. Utställningen Nollmeridian Kummelholmen är den första av projektets utställningar.

Deltagare: Markus Lantto, Jens Stegger Ledaal, Per Kristian Nygård och konstnärskollektivet Svartjord

Varmt välkomna!

Projektet drivs av Timo Menke/Ola Nilsson, samt Spanien 19c i Aarhus, och BOA i Oslo, med stöd av Nordisk Kulturfond (Opstart & Projektstöd), Nordisk Kulturkontakt (Mobilitetsfonden) och Nordiska konstnärsförbundet

Pressbild kan hämtas på denna sida.

Kalender

Hitta hit

Kummelholmen ligger ca 3 minuters promenad från Vårbergs tunnelbana station. 
T-bana 13 röd linje.