NINA ÖLUND NORESKÄR PÅ KUMMELHOLMEN

LYFTA PÅ DIG, LIGGA KVAR - av NINA ÖLUND NORESKÄR
ÖPPET Lördag 13/1 kl 13:00-18:00
(fritt inträde)
Med stöd av Stockholm Konst


Nina Ölund Noreskär, MFA Konstfack 2016. 

Noreskär intresserar sig för ett måleri som handlar om rörelse, närvaro och materialets språk i tillblivelsen och i mötet med blicken. Hon lägger lika stor vikt vid processen som vid det som sedan finns att ses för betraktarna. Färg och andra material behandlas likvärdigt och används på ett rastlöst och prövande vis där orsak och verkan spelar stor roll. Noreskärs arbete är på många sätt reslutatet av en performativ process där betraktaren sedan blir en påtaglig del “inne” i verket. Genom att måleriet expanderar i utrymmet blir platsen ramen för verket, varför många av verken tar lokalen i sin besittning och målningarna blir karaktärer i olika former som ställs mot varandra. De ändras i form och presentation beroende på lokal. Arbetet på Kummelholmen har tagit form under 2 månader varav 3 veckor spenderats i lokalen där målningarna tagit sin plats.

Kummelholmen. Vårholmsbackarna 120, Skärholmen. (T) Vårberg

Kalender

Hitta hit

Kummelholmen ligger ca 3 minuters promenad från Vårbergs tunnelbana station. 
T-bana 13 röd linje.