Lostin_.png

Kummelholmen konsthall visar under fyra dagar den 3-6 oktober “Lost in (m)orbital thoughts” av fotografen Eric Cung. Utställningen består av ett tjugotal fotografier i stort format samt flera video- och konstinstallationer.

___
Selfie-turism, identitet och lögner

Lost in (m)orbital thoughts är en surrealistisk kommentar till den globala selfie-turismen. Det är samtidigt ett utforskande av bedrägligt bildberättande, identitet och personlig integritet i den digitala tidsåldern. Vilken rätt har vi till vår egen identitet när ansiktet, som är det första och starkaste uttrycket för identifiering, blir exploaterat?

Fotografierna är tagna på spektakulära platser runt om i världen, där konstnären är ständigt närvarande i motivet men har gjorts oidentifierbar genom ett fiktivt alter ego. Tillvägagångssättet placerar projektet i skärningspunkten mellan performancekonst och fotografi. Den mödosamma iscensättningen av varje bild kombineras med ett påtagligt inslag av slumpen – varje bild förmedlar den kamp som Cung utkämpat med platsens miljö och väderelement och är därmed präglad av de spontana val som situationen krävt.

Erics bilder är filmiska till karaktären och har jämförts med den amerikanska fotografen Gregory Crewdson. Lost in (m)orbital thoughts visar ett urval av bilder tagna under tio års resande under vilket projektet utvecklats och mognat, och har först nyligen offentliggjorts. Under det senaste året har Eric Cung upptäckts av privata samlare och hans verk har också ställt ut på Arsenalen i Venedig, Italien.

Eric Cung är född och uppvuxen i Stockholm och har en magisterexamen från Konstfack. Lost in (m)orbital thoughts är hans första separatutställning. | Representeras av The PhotoGallery | Sociala medier @cungphotos |

___
Lost in (m)orbital thoughts

Öppet 12:00 till 20:00 från torsdag 3/10 till söndag 6/10 på Kummelholmen, 120 Vårholmsbackarna. T-VÅRBERG.