Projektförslag 2017

Nedan listar vi en idéfolder med projekt som skulle kunna äga rum på Kummelholmen. Ingenting är bestämt, finansierat eller klarlagt ännu.

 

LYFTA PÅ DIG, LIGGA KVAR - av NINA NORESKÄR
VERNISSAGE 20/10 kl 18:00-22:00
ÖPPET 20/10-19/11
Lördagar
-söndagar kl 13:00-17:00 (fritt inträde)
Med stöd av Stockholm Konst


Nina Ölund Noreskär, MFA Konstfack 2016. 

Noreskär intresserar sig för ett måleri som handlar om rörelse, närvaro och materialets språk i tillblivelsen och i mötet med blicken. Hon lägger lika stor vikt vid processen som vid det som sedan finns att ses för betraktarna. Färg och andra material behandlas likvärdigt och används på ett rastlöst och prövande vis där orsak och verkan spelar stor roll. Noreskärs arbete är på många sätt reslutatet av en performativ process där betraktaren sedan blir en påtaglig del “inne” i verket. Genom att måleriet expanderar i utrymmet blir platsen ramen för verket, varför många av verken tar lokalen i sin besittning och målningarna blir karaktärer i olika former som ställs mot varandra. De ändras i form och presentation beroende på lokal. Arbetet på Kummelholmen har tagit form under 2 månader varav 3 veckor spenderats i lokalen där målningarna tagit sin plats.
Kummelholmen. Vårholmsbackarna 120, Skärholmen. (T) Vårberg

NINA NORESKÄR Utställning 2017
(MFA Konstfack 2016) www.ninanoreskar.com

Nina Noreskär intresserar sig för ett måleri som handlar om rörelse, närvaro och materialets språk i tillblivelsen och i mötet med blicken. Hon lägger lika stor vikt vid processen som vid det som sedan finns att ses för betraktarna. Färg och andra material behandlas likvärdigt och används på ett rastlöst och prövande vis där orsak och verkan spelar stor roll. 

Vi hoppas kunna visa en utställning med Noreskärs verk under 2017.


ANRIKNINGSVERKET Performance 17 Juni 2017

Klara Lewis
Tills vidare utställd på Uppsala Konstmuseum: Länk
Tidigare även på Uppsala Konsert & Kongress, Göteborgs Konsthall, Institute for Contemporary Arts i London, Liverpool Philharmonic Hall, Moderna Dansteatern i Stockholm, Nikolaj Kunsthal i Köpenhamn, Folkteatern i Göteborg, Wysing Arts Centre i Cambridge etc. Deltog även i Obsession Dada på Cabaret Voltaire i Zurich förra året, inbjuden av Carl Michael och Leif Elggren.

Hemsida: Klara Lewis
 


Chino Amobi
Artisten och konstnären Chino Amobi har bland annat visats på MoMa i New York, MoCADA Museum i Brooklyn och Les Urbaines i Schweiz.

Se mer av hans verk här: videoverk
CV: Läs här


Skärmavbild 2017-04-05 kl. 17.53.48.png

SECONDHAND DAYLIGHT Utställning 6/6 – 9/72017

En himmelsk bunker. 

En utställning i ett slutet rum med ett okänt innandöme. 

30 konstnärer. 30 dagar. 

Beth Laurins intima blyertsteckning återuppstår i 3D. 

Louise Adelborgs broderi befläckas av det brandgula skenet från en varningssirén. 

Ljudkulissen tycks hämtad från en arkeologisk utgrävning av Berlins Hansa Tonstudio. 

En ovanifrån belyst stol, vars fallskugga bildar en döskalle.

Hjärta och smärta.

MEDVERKANDE
Louise Adelborg, Kjersti Austdal, Anastasia Ax, Margot Barolo, Gunnel Boman, Christer Chytraéus, Henrik Ekesiöö, Siri Elfhag, Leif Elggren, Klas Eriksson, Åsa Ersmark, Joakim Forsgren, Felix Gmelin, Mikael Goralski, Cora Hillebrand, Jan Håfström, Torbjörn Johansson/Mats Lindström, Evelina Kollberg, Beth Laurin, Ari Luostarinen, Jan Moszumanski, Ulf Olsson, Pascal, Nils Sjögren, Marja-leena Sillanpää.

SECONDHAND DAYLIGHT är en fristående fortsättning till de tidigare utställningarna 

RESTAURERING AV INRE RUM, Solna 2014 LÄNK

SERIOUS COLLISION INVESTIGATION UNIT COALITION, Shiryaevo 2016  LÄNK

KOSMISK KASTRERING, Sundbyberg och Malmö 2013 LÄNK & LÄNK

UPSTAIRS BASEMENT, Bryssel och Värtahamnen 2016 LÄNK

GRAVÖPPNING, Dalagatan 2015 LÄNK

SECONDHAND DAYLIGHT är uppbyggd med en liknande associativ logik; en logik som påminner om drömmens. Eller klarsynens.

 


TRANSPARENCE RESISTANCE/HIDDEN IN PLAIN SIGHT Augusti 2017

Kummelholmen gästas under en augistivecka av projektets norska deltagare som skall jobba i Stockholm utifrån Kummelholmen/Kaknästornet/Observatoriet

Övergripande projektidé 
I tider av ökad övervakning, synlighet och krav på insyn, har seendet och att bli sedd blivit en närmast våldsam handling. Vilka samtida konstnärliga strategier kan hjälpa oss att få syn på, förstå och förändra det; genom att lyfta eller sänka blicken, eller betrakta världen från sidan? Vad innebär begrepp som transparens och motstånd i en nordisk omvärld i förändring? Vilka platser, byggnader, grupper eller aktiviteter undandrar sig vår blick i en akt av antingen tillflykt eller kreativt motvärn? 

I en mångförgrenad platsspecifik projektstafett vill vi undersöka olika former av transparens som en dubbel position präglad av både synlighet och motstånd. Genom konstnärliga ingrepp, undersökningar och tillägg i en mångfald av tekniker, praktiker och uttryck, vill vi skapa tillfälliga projekt och processer i det offentliga rummet som riskerar genomskinlighet som en gränsposition, att gömma sig fullt synligt. Ambitionen är att starta en plattform där konstnärer från respektive länder bjuds in att arbeta offentligt i ett annat lands kontext och konkretisera undersökningar där synen, seendet och agerandet på den egna praktiken och offentligheten utmanas. Genom detta förhållningssätt bidrar projektet aktivt till det urbana stadsrummets omvandling.

Realisering
Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight” är tänkt för tre deltagande länder; Sverige, Norge och Danmark. Varje deltagande land skapar en lokal förankring/kontext utifrån projektets övergripande idé. Projektet fokuserar på platsspecifika verk, skapade för just det lokala sammanhang respektive utställningsort fastlagt. Utställningsformen ser vi framför oss bli en ”stafett” där t ex konstnärer från land 1 blir inbjudna till land 2, konstnärer från land 2 blir inbjudna till land 3, osv. Varje deltagande part kommer att söka annan lokal finansiering och etablera kontakt med utställningsplatser som har en anknytning till projektets övergripande idé och den lokala förankringen. T ex skulle Kummelholmen http://kummelholmen.se/ i Stockholm kunna vara en sådan plats för Stockholmskontexten, liksom Kaknästornet http://www.kaknastornet.se/utsiktstornet. Projektet planeras att genomföras under sommaren 2017 (research del) med utställning på respektive platser vår-höst 2018.

Mål
Det långsiktiga målet är att skapa mötesplatser för konstnärer att arbeta platsspecifikt utifrån en övergripande projektidé med lokal förankring. Syftet med detta arbete är att det skall exponeras i de tre deltagande länderna i anslutning till de(n) plats(er) som är en av utgångspunkterna i projektet. I förlängningen ser vi möjligheter att deltagande konstnärer övertar nätverket som projektet kan antas skapa och därmed skapar egna bestående kontaktytor.

 


LARS KLEEN Utställning september 2017

Lars Kleen är son till Erland Kleen och Karin Engberg. Han utbildade sig i måleri på Det Kongelige Danske Kunstakademi och på Konsthögskolan i Kraków i Polen. Han övergick tidigt från måleri till skulptur och har framför allt gjort sig känd för sina byggnadskonstruktioner, det vill säga skulpturer i en gränszon mellan arkitektur och maskiner. Han tilldelades Sergelpriset 2010 och Sven-Harrys Konststiftelses stipendium 2011.

Utställningen kan möjligtvis produceras med stöd av Stockholm Konst.

 


KRIGET HAR INGET KVINNLIGT ANSIKTE - Teater oktober 2017

 - Ett förslag för samverkan mellan Stadsdelsnämnden Skärholmen, Kummelholmen och Teater Giljotin.

Anette Monati, Samordnare för Civilsamhälle, demokrati och Kultur på Stadsdelsförvaltningen har skapat en arbetsgrupp med fokus på att ge kvinnor i Vårberg mer plats i det offentliga rummet. Ett eventuellt projekt inom ramen för detta skulle kunna vara en föreställning. Regissören Kia Berglund (konstnärlig ledare på Teater Giljotin) har uttryckt intresse för att regissera/iscensätta boken ”Kriget har inget kvinnligt ansikte” av Svetlana Aleksijevitj (Nobelpristagare i Litteratur 2015) med 10 kvinnor från Vårberg. Tanken är att kvinnorna ska få göra texten på sitt eget språk. Texten kommer att översättas och visas på en projektorduk som en del av scenografin. 

Det som behövs för att förverkliga detta projekt är följande:
* 10 kvinnor från Vårberg som vill delta i projektet
* En tolk som kan hjälpa till under repperioden samt hjälpa till med översättningar
* Pengar för lokal, marknadsföring och viss transport av scenografi och teknik. 

Kummelholmen: bidrar med lokal, projektor och projektorduk
Teater Giljotin: bidrar med teknik i form av ljus, ljud, gradänger, scenografi och regissör.
Stadsdelsförvaltningen: Förmedla kontakter till de kvinnor som är intresserade. 

Tanken är att projektet skulle börja repeteras i september och därefter i oktober spela 10 föreställningar. 

Samtal pågår mellan parterna.


 Foto: José Figueroa. Föreställning: Emergency Exit producerad av Teater Giljotin

Foto: José Figueroa. Föreställning: Emergency Exit producerad av Teater Giljotin

BUTOH Performance november 2017

Artisten och konstnären Tana Maneva gästar Kummelholmen med en Butoh performance.

Butoh är en svårdefinierad konstform, närmast ett slag av performancedans. Butoh skapades i Japan efter andra världskriget inspirerad av bl.a. amerikansk och europeisk underground- och avantgardekultur med inriktning på absurd, ibland närmast grotesk och provokativ kroppslighet. Ofta inriktad på tabu-ämnen, extrema miljöer, och traditionellt utförd med vit eller grå kroppsmålning med långsamma hyperkontrollerade rörelser. Butoh skapades av Tatsumi Hijikata (1928-1986) med support av författaren, poeten och regissören Yukio Mishima (1925-1979). 

Artisten och konstnären Tana Maneva utbildade sig inom Butoh på Subbody Butoh School i Dharamshala under den japanske Butohmästaren Rizome Lee 2010. Hon har sedan dess utvecklat ett eget scenspråk, en hybrid mellan Butoh, performance och teater, ofta med inriktning på människans ego och persona kontra den inre skuggvärlden. 

Tanken är att 10 stycken performance tillfällen kan ges under november månad. Kanske skulle eventuellt ett samarbete kunna ske mellan Butoh performanceverket och Lars Kleen utställningen.

Performanceföreställningarna skulle produceras av Teater Giljotin i Kummelholmens lokaler. 


ANSÖKAN TILL KULTURFÖRVALTNINGEN - kulturprogram 2016

 Länkar till uppdaterade webbplatser med CV, arbetsprover, projektplan, beskrivningar av tidigare program/verksamhet eller liknande. 


 

SMAKA VÅRBERG Lördag den 1 Oktober

Vi vill öppna upp höstens kulturprogram med en matfestival med lokal anknytning. Tanken är att vi tillsammans med Stadsdelsnämnden, lokalt förankrade föreningar och småskaliga livsmedelsproducenter ska engagera boende i området och skapa en gemensam plattform för möten. I Vårberg finns en mängd olika nationaliteter, vi vill skapa en mötesplats för förståelse, öppenhet och tolerans. Vår avsikt är att bjuda in de olika nationaliteterna och låta dem presentera sin kultur inom området mat. Vi hoppas att det kan bli en dag full av möten, utbyte av kulturell tradition och nätverkande. Matfestivalen med arbetsnamnet Smaka Vårberg planeras att äga rum lördag den 1 oktober. 

 Inspirationsbild tagen från internet.

Inspirationsbild tagen från internet.


This is an improvised tribute to the 30 activists and journalists who were brutally seized by Russian security forces in the Barents Sea. At the time of Joakim Stampe's performance, these climate defenders were facing long sentences in Russia for "hooliganism" -- for peacefully trying to call attention to the mindless oil drilling in the Arctic.

PERFORMANCE I VÅRBERG Lördag & Söndag den 8-9 Oktober

Vi följer upp matfestivalen med en helg full av performance den 8-9 oktober. Vi har i samtal med Joakim Stampe, projektledare i gruppen Live Action, pratat om att bjuda in 1-3 st performance artister för att undersöka stadsdelen Vårberg. Olika aktioner kommer under 2 dagar att äga rum i området samt i Kummelholmens lokaler. Tanken är att undersöka mötet som uppstår med betraktarna, vad uppstår det för reaktioner, tankar och samtal? Vår förhoppning är att vi med uppsökande performancekonst når ut även till de mer ovana konstbesökarna. Förberedelserna inför performance-aktionerna kommer ske från måndag den 3 oktober till fredag den 7 oktober.

JOAKIM STAMPE & LIVE ACTIONS HEMSIDA


Hashima av Thomas Nordanstad & CM von Hausswolff.

UTSTÄLLNING NORDANSTAD & HAUSSWOLFF (22/10 - 2/12) 

Lördagen den 22 oktober öppnar vi upp utställningen med Thomas Nordanstad & Carl Mikael von Hausswolff. Utställningen bygger på fyra stycken filmer gjorda av Nordanstad och Hausswolff. Filmerna beskriver fyra olika platser i världen där olika grundämnen och råmaterial utvinns (kol, olja, vatten, guld). Filmerna kommer att visas löpande i turordning: Hashima (Japan), Al Qasr (Egypten), Electra (Texas) och Remedios (Colombia). Filmerna är stilla porträtt på dessa platser och ger en känsla av närhet, ovisshet och melankoli - hur vi handskas med vår planet och hur vi förbrukar den. De tre första filmerna har tidigare visats på Moderna Museet, Oslo Kunstförening och HKMV (Dortmund). Den fjärde filmen är endast visad i Colombia och Mexico. Det blir världspremiär nu när de fyra filmerna visas för första gången någonsin tillsammans. Utställningen kommer även visa aluminiumtrycka fotografier från inspelningen av filmen Remedios i Colombia. Fotografierna skildrar väggarna i staden Remedios och visar bland annat skotthål från FARC och gäng-konflikter. Det blir första gången dessa visas i Sverige. Förberedelser av utställningen börjar den 10 oktober. Utställningsperioden är 22 oktober- 2 december. 

 

SE ALLA FYRA FILMERNA OCH INFORMATION OM DEM HÄR

THOMAS NORDANSTADS HEMSIDA

CM VON HAUSSWOLFFS HEMSIDA


KONSERT: Anna von Hausswolff den 3 december 2016.

Vi vill bjuda in artisten och konstnären Anna von Hausswolff till att bli den första uppträdande artisten på Kummelholmen. Anna von Hausswolff är en svensk sångare, pianist och konstnär som hyllas för sin uttrycksfulla röst. Hon släppte sin debutsingel Track of Time 2010 och har sedan dess gjort en spikrak karriär och turnerat runt om i världen. 

Vi har goda förhoppningar om att hon kommer att vara tillgänglig under december månad. 

ANNA VON HAUSSWOLFFS HEMSIDA


UTSTÄLLNING: Everything Was Forever, Until IT Was No More av Konrad Smolenski 14 oktober - 3 december 2017

Utställningen Everything Was Forever, Until IT Was No More bjöds in till på Konstbiennalen i Venedig 2013. Vi vill nu visa den på Kummelholmen hösten 2017.
 

KONRAD SMOLENSKIS HEMSIDA