Nollmeridian KUMMELHOLMEN

Svartjord_kummelholmen.jpg

Bild: Svartjord ©2018

Välkomna på vernissage lördag den 5 maj kl 13 - 18
Artist talk: torsdag 3 maj kl 19 på Malongen, Nytorget 15 A

Utställningstid: 5 - 27 maj 2018
Öppettider: lördag och söndag kl 13 - 17 (fritt inträde), övriga tider efter överenskommelse.

Det nordiska samarbetsprojektet Transparence Resistance - Hidden in Plain Sight har med Kummelholmen som utgångspunkt, glädjen att presentera platsspecifika arbeten och undersökningar av konstnärer verksamma i Norge: Markus Lantto, Jens Stegger Ledaal, Per Kristian Nygård och konstnärskollektivet Svartjord. I utställningen figurerar den idag imaginära Stockholmsmeridianen, jämte ett massivt genomborrande av såväl fysiska som begreppsliga murar, en kunskapsutväxling som tar form kring bostadsområdet runt Kummelholmen i Vårberg, samt en aktivering av den gamla panncentralens inneboende ljudande. På vilket sätt är det möjligt att skönja samhälleliga förändringar genom konstnärliga interventioner? Utställningen som helhet intar rollen som observatör på en plats som undandrar sig vår blick, i en tid när seendet och att bli sedd blivit en närmast våldsam handling.

Transparence-Resistance-cover-cropped.png

Den nordiska modellen kan på goda grunder uppfattas som en (o)synlig och (in)formell värdegrund, ett oskrivet kontrakt, som känns självklart och “hidden in plain sight”. Men i kölvattnet av modellens förändring har komplexa sociala och kulturella frågor uppkommit. I projektet Transparence Resistance - Hidden in Plain Sight  deltar femton nordiska konstnärer i en trilateral utställningsstafett för att, med utgångspunkt i begreppen transparens och motstånd, undersöka och konkretisera tillfälliga, platsspecifika gestaltningar. Dessa presenteras i tre utställningar i Stockholm, Aarhus och Oslo. Utställningen Nollmeridian Kummelholmen är den första av projektets utställningar.

Deltagare: Markus Lantto, Jens Stegger Ledaal, Per Kristian Nygård och konstnärskollektivet Svartjord

Varmt välkomna!

Projektet drivs av Timo Menke/Ola Nilsson, samt Spanien 19c i Aarhus, och BOA i Oslo, med stöd av Nordisk Kulturfond (Opstart & Projektstöd), Nordisk Kulturkontakt (Mobilitetsfonden) och Nordiska konstnärsförbundet.

Pressbild kan hämtas på denna sida.


NINA ÖLUND NORESKÄR PÅ KUMMELHOLMEN

LÖRDAG 13 januari  kl 13:00-18:00 öppnar vi åter upp utställningen! 
Varmt välkomna!

LYFTA PÅ DIG, LIGGA KVAR - av NINA ÖLUND NORESKÄR
VERNISSAGE 20/10 kl 18:00-22:00
ÖPPET 20/10-19/11
Lördagar
-söndagar kl 13:00-17:00 (fritt inträde)
Med stöd av Stockholm Konst


Nina Ölund Noreskär, MFA Konstfack 2016. 

Noreskär intresserar sig för ett måleri som handlar om rörelse, närvaro och materialets språk i tillblivelsen och i mötet med blicken. Hon lägger lika stor vikt vid processen som vid det som sedan finns att ses för betraktarna. Färg och andra material behandlas likvärdigt och används på ett rastlöst och prövande vis där orsak och verkan spelar stor roll. Noreskärs arbete är på många sätt reslutatet av en performativ process där betraktaren sedan blir en påtaglig del “inne” i verket. Genom att måleriet expanderar i utrymmet blir platsen ramen för verket, varför många av verken tar lokalen i sin besittning och målningarna blir karaktärer i olika former som ställs mot varandra. De ändras i form och presentation beroende på lokal. Arbetet på Kummelholmen har tagit form under 2 månader varav 3 veckor spenderats i lokalen där målningarna tagit sin plats.
Kummelholmen. Vårholmsbackarna 120, Skärholmen. (T) Vårberg


RECOVER LABORATORY GÄSTAR KUMMELHOLMEN

RECOVER LABORATORY - JOY OF SPLEEN
STOCKHOLM FRINGE
6-9 September
Price 120 sek

Finland-based Recover Laboratory transforms Kummelholmen art space into a never-seen-before multisensory labyrinth. 

Joy of Spleen is an immersive art work and a live-installation, a ritual-like performance consisting of 3 actors, 2 live music performances, 2 contemporary circus acts, video art and immersive installations and much more. Different pathways, covered in various kinds of artworks lead and mislead the audience to the center of the maze. And in the center, there is stillness. Every audience member steps into the artwork alone.

Joy of Spleen is partly inspired by the famous painting by Botticelli, The Birth of Venus, and partly by Baudelaire’s melancholy poetics of spleen. 

" Spleen (french) is the melancholy of a modern (privileged) human; a collective and simultaneously excruciatingly private feeling. It is a form of boredom, sorrow, detachment, helplessness and insignificance; parallel to an ongoing, permanent, personal catastrophe. It is grey and deep blue, almost black but never quite. "

Facebook event: Read More
 

notextvertical-e1503494168200.jpg

SECONDHAND DAYLIGHT

En himmelsk bunker. 50 konstnärer. 33 dagar. 

Kummelholmen. Vårholmsbackarna 120, Skärholmen. (T) Vårberg
Vernissage 6/6 kl 18:00 (666)
ÖPPET: 6/6 - 9/7 2017
Lördagar & Söndagar: 13:00 - 17:00

Med stöd av Konstfrämjandet och EMS Elektronmusikstudion

Det har skådats ett tecken. Pryd ditt fordon med solblekta skallar. 
Det finns patienter som inte behöver SL-kort för att de vallfärdar överallt. Följ dem till Vårberg. Fortsätt gå tills brutalismen bultar i ögonen. Tills du nått högsta rekommenderade dagliga dos av rost och betong. Kollapsminnesmärkta Kummelholmen – tömd på 90 ton skrot, ockuperad av skatefolk, såld för en krona. Här kan man dö lite grann. Få en aning om hur det skulle vara. Zombiestön i rören. Allt andas kärnvapensamba. Det är den här sortens folkhemsgrå betongbunker som livet kommer ta slut i, för den sista människan. Nu lever den upp. För det har skådats ett tecken. 
Det kan komma en dag då dagen inte kommer. När varje hem är ett Radiumhem.
Du vill ju veta hur det skulle kännas.   

Anders Fager


MEDVERKANDE

Louise Adelborg, Kjersti Austdal, Anastasia Ax, Margot Barolo, Anders Boqvist, Andreas Blomqvist, Gunnel Boman, Daniel Boyacioglu, Sahar Burhan, Erika Canohn, Christer Chytraéus, John Cooper Clarke, Henrik Ekesiöö, Siri Elfhag, Leif Elggren, Klas Eriksson, Åsa Ersmark, Anders Fager, Joakim Forsgren, Ann Frössén, Felix Gmelin, Mikael Goralski, Barbro Hedström, Cora Hillebrand, Jan Håfström, Mats Lindström, Susanna Jablonski, Daniel Johnston, Anders Kappel, Yoshiaki Kaihatsu, Evelina Kollberg, Ari Luostarinen, Dorinel Marc, Jan Moszumanski, Helena Mutanen, R. Mutt, Ulf Olsson, Blinky Palermo, Pascal, Cilla Ramnek, Viktor Rosdahl, Amit Sen, Linda Shamma, Nils Sjögren, Marja-leena Sillanpää, Merzedes Sturm-Lie, Peter Svedberg, Alan Vega, Ulla Wiggen, Martin Ålund

 

SECONDHAND DAYLIGHT är en fristående fortsättning till:

RESTAURERING AV INRE RUM, Solna 2014 - Läs mer

SERIOUS COLLISION INVESTIGATION UNIT COALITION, Shiryaevo 2016 - Läs mer

KOSMISK KASTRERING, Sundbyberg och Malmö 2013 - Läs mer & Läs mer

UPSTAIRS BASEMENT, Bryssel och Värtahamnen 2016 - Läs mer

GRAVÖPPNING, Dalagatan 2015 - Läs mer

SECONDHAND DAYLIGHT är uppbyggd med en liknande associativ logik; en logik som påminner om drömmens. Eller klarsynens.

 

PRESSVISNING

Glöm det. Kom på öppningen istället. 6 juni 18:00.

PRESSBILDER: Länk


KONTAKTPERSONER

Mikael Goralski
mikael.goralski@gmail.com
076 125 99 13

Joakim Forsgren
joakim@joakimforsgren.com
073 631 29 00

Christer Chytraéus
cchytraeus@gmail.com
0700 22 30 55


DUST TO DUST

av Carl Michael von Hausswolff och Thomas Nordanstad
12 nov - 11 dec 2016
Lördagar & Söndagar kl 13:00 - 17:00
Fri entré
Med stöd av Stockholms Läns Landsting

Om utställningen:
Dust to Dust är en utställning som, genom filmer, objekt och grafiska verk, behandlar djupliggande människliga förhållningssätt till naturen - med döden och livet som insats.

Carl Michael von Hausswolff och Thomas Nordanstad har känt varandra sedan det tidiga 1990-talet och samarbetat sedan 2001, och deras samarbete har resulterat i fyra filmiska verk. Filmerna är stilla porträtt filmade på olika platser i världen där olika former av grundmaterial utvinns och de ger en känsla av närhet, ovisshet och melankoli - hur vi handskas med vår planet och hur vi förbrukar den.

Deras utställning på Kummelholmen centreras kring filmverket Golden Days (Remedios 2012) filmad i guldgrävardistrikten i bergen norr om Medellin i Colombia. Filmen, som porträtterar guldgruvor, arbetare, urban arkitektur och omgivande natur, är producerad av Thyssen Bornemisza Art contemporary (TBA21) och har nu sin europeiska premiär här på Kummelholmen.

Från filmen har konstnärerna även hämtat 12 stycken motiv från husväggar i staden Remedios och dessa monokroma/konkretistiska tryck, betitlade Siege (eng. för Belägring) berättar om färgens betydelse för ett samhälle belägrat av para-militära grupper betalda av maktlystna despoter.

I närheten av dessa, till synes abstrakta, verk, hänger två gigantiska objekt som har den gemensamma titeln Memento Mori och med undertitlarna Never Give Up och Be Prepared. Dessa verk, signerade CM von Hausswolff, karaktäriserar den oundvikliga, brutala och hänsynslösa döden sammanbunden med krigets fasor där endast ett fatalistiskt förhållningssätt möjliggör den personliga existensens avstånd från en djupdykning ner i vansinnets och ångestens avgrund.

Kopplat till Colombias gruvhål och krigets massmördande visas även Thomas Nordanstads film Merci (fransk. för Tack). I denna vackra betraktelse över nådens och tacksamhetens nödvändighet smeker kameran över gravplattor i en melankolisk och meditativ hastighet. Filmen är gjord i Paris 2011.

Som en bonus visas även ett triptyk- en film bestående av de tre filmer paret tidigare komponerat: Hashima, Japan 2002, Al Qasr, Bahriyah Oasis, Egypt 2006 och Electra, Texas, 2008.

Kummelholmen
Vårholmsbackarna 120
T-bana: Vårberg
www.kummelholmen.se


Monogram

Av Fredrik Wretman
21 - 29 maj 2016
Lördag & Söndag kl 13.00 - 17.00, Vardagar kl 16.00 - 20.00
Med stöd av Stockholm Stad

Om utställningen:
Monogram är en fortsättning på ett tema jag arbetat med sedan mitten av åttiotalet. En serie installationer, bilder och objekt som förhåller sig till reflexionen, projektionen och speglingen visavi reflektionen, meditationen och självbilden.

T.ex. i verket American Floors på Moderna museet 1991 där fotografierna av gallerigolven problematiserade konstens funktion och dess (själv)beseglande roll.

På Kummelholmen skruvas temat upp ett par snäpp genom att införa ytterligare en dimension, Monogrammet, eller signaturen om man så vill, på en suggestiv plats som har perfekta förutsättningar för att realisera detta verk.

Det kan vara av betydelse att hävda att det narcissistiska visserligen är intressant, men är här av underordnad betydelse…

Installationen består av en stor, reflekterande vattenyta, en projektion och ett objekt.

I ett angränsande, mindre, rum visas mindre objekt.

Fredrik Wretman, 2015


Längre text om Fredrik Wretman

Hans skulpturer och installationer kan ses på åtskilliga platser i Sverige i både offentliga miljöer och privata sammanhang. Han har ställt ut på museer och gallerier runt om i världen. I hans konstnärskap finns en grundläggande känsla av frihet, ofta uttryckt genom storslagna installationer där vatten och spegelblanka ytor är viktiga komponenter. Han vänder upp och ned på sakernas tillstånd med en kontemplativ och finstämd humor där det visuellt storslagna träder fram både i stora installationer och i små enskilda objekt.

Statyetten OMG Moi! är en bronsfigur som delas ut till teaterpriset Medea. Den är också karaktäristisk för Fredrik Wretmans konstnärskap. Den finstämt modulerade gestalten uttrycker genom sina gester en känsla av storslagenhet. Med sina sex utsträckta armar påminner statyetten om en hinduisk gud som befinner sig i rörelse mellan olika tillstånd av häpnad, skräck och hänförd glädje. Titeln, en förkortning av Oh My God – Moi! är en för Wretman typisk och humoristisk ordlek och som kan tolkas som en beskrivning av konstnärskapets både euforiska och kvalfyllda sidor.

Fredrik Wretmans arbeten genomsyras alltid av en tydlig, visuell och vacker gestaltning. Bland hans tidigare arbeten återfinner vi omtalade installationer som American Floors som visades på Moderna Muséet 1991, där fotografier av kända New York-galleriers golvparketter var utlagda på museigolvet. Besökarna fick försiktigt tassa omkring med mjuka filttofflor på fötterna. Där fanns också den blanka vattenytan som följt med genom åren i många andra installationer. En av Wretmans mest kända skulpturer, den orangefärgade ”Buddhan” eller Goatrans som den första versionen av skulpturen heter, har också varit en viktig följeslagare. Det är en avgjutning i orange-färgad polyuretan (ett skumgummiliknande material) av konstnären själv, sittande i en meditativ position. Den har funnits med på många platser och i stora installationer, som Goatrans (Pacific) (1997) och Looking for Alice Fine (2006) på Färgfabriken i Stockholm. Vid sidan om den mindre och vitt spridda multipeln Minitrans, förekommer figuren också som ett offentligt verk i ån Viskan i centrala Borås, Bodhi (2008).

Det finns en genomgående tillgänglighet och lekfullhet i Fredrik Wretmans konstnärskap. Hans förmåga att kommunicera både humor och allvar, att ständigt skapa något nytt och oväntat i varje ny situation, gör honom till en ofta anlitad konstnär. Till minne av Monica Zetterlund fick han 2010 i uppdrag att utforma ett minnesmonument i centrala Stockholm. Wretman utformade en vacker träbänk i mjuka former där besökaren kan lyssna till Monica Zetterlunds röst genom en inbyggd elektronik. Också i hans senaste arbeten, de små och lekfulla bronsfigurinerna vilken statyetten OMG Moi är en del utav, finns det innovativa trots ett till synes traditionellt formspråk. På en konstscen som ständigt söker nya mål och horisonter vågar Fredrik Wretman vända tillbaka till konstens grundläggande former och tekniker, och hittar något nytt.

Eva-Lotta Holm Flach