SPONSORER

Vi är enormt tacksamma och glada för allt stöd och all support vi får. Här är några vi vill lyfta fram särskilt.

 
 

URban Design

Det var här historien om Kummelholmen började. Fortum som ägde panncentralen kontaktade arkitektfirman Urban Design och bad dem skissa på förslag om vad byggnaden skulle kunna omvandlas till. Urban Design såg potentialen- byggnaden skulle kunna bli ett fantastiskt ställe för kultur. De kontaktade konstnären Torbjörn Johansson som i sin tur kopplade in samlaren Jan Watteus och Kummelholmen föddes. Urban Design är Kummelholmens största sponsor. De har bidragit med ritningar, bygglov och mycket mycket mer. Tusen tack för att ni såg potentialen och för allt ert stöd och support!

 

 

 

 

Saferoad Smekab AB

Nu i sommar händer det! Äntligen kommer fallräcket mellan plan -1 och 0 installeras. Vi är så tacksamma för sponsringen vi fått från Saferoad Smekab AB.

 

Stålis AB

Tack Stålis AB för att ni bidrar med installeringen av fallräcket och även delar av nytt golv på Kummelholmen.