Back to All Events

Art Competion Vårberg

Nu har vi en vinnare! Den stora tävlingen Art Competition Vårberg är avgjord.
Den 30 augusti tillkännager Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård vilket
av de fem tävlande bidragen som kommer att realiseras i Vårberg.
I samband med stadens stora stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen har Stockholms stad
avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk av högsta kvalitet i Vårberg. Tävlingen
utlystes internationellt hösten 2017 och fem konstnärer bjöds in att skissa våren 2018. En jury
valde sedan ut vinnaren. Tävlingen är Stockholms stads enskilt största satsning på en offentlig
konstnärlig gestaltning. Staden har gett Stockholm konst uppdraget att leda konstprojektet. Den
konstnärliga gestaltningen beräknas vara på plats i oktober 2020.
– Jag är stolt över att få avslöja vinnaren i den största konsttävling som någonsin gjorts i
Stockholm. Verk av absolut högsta internationella klass som kommer att fascinera såväl
Vårbergsbor som gäster från när och fjärran, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.
De fem tävlingsbidragen visas för allmänheten på Kummelholmen 23 augusti–2 september,
vardagar kl 12–18, helger kl 11–16.
• Sten, sax, påse – konstnär Kristina Matousch (Sverige)
• Soltidsscener – konstnär Rosa Barba/studio rb (Italien/Tyskland)
• Se bergen – konstnär Ebba Bohlin (Sverige)
• Vårbergs jättar – Xavier Veilhan (Frankrike)
• Värna om stadens andar – Superflex/Schul Landskabsarkitekter (Danmark)
Juryns sammansättning:
• Mårten Castenfors, chef Stockholm konst och Liljevalchs konsthall (juryns ordförande)
• Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, projektchef Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret
• Ernst Billgren, konstnär
• Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst
• Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret
• Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna museet
• Anita Pitcher, konstnär, Vårberg
Kontakt Stockholm konst:
Mårten Castenfors, 08-508 31 332, marten.castenfors@stockholm.se

Earlier Event: August 30
Art Competion Vårberg
Later Event: September 1
Art Competion Vårberg