Hjälp oss att renovera

Mitt i centrum i Vårberg finns en nedrustad panncentral, tidigare ägd av Fortum. Panncentralen har i många år varit ur drift men är nu, i och med ett överlåtande till det icke-vinstdrivande fastighetsbolaget Kummelholmen AB, på väg att få en ny viktig funktion för området Vårberg och dess invånare. Visionen är att omvandla panncentralen till en ny kulturverkstad, detta för att verka som en positiv kraft i området och skapa en kulturell mötesplats för både lokala, nationella och internationella konstnärer och kulturella utövare. Tanken är att Kummelholmen AB ska hyra ut lokalerna som verkstad, galleri och scen. Byggnaden med en studio på 300 kvm och 7,5 meter i takhöjd har kapacitet att skapa en unik mötesplats för kultur, något som hittills saknas i området. Då panncentralen stått ur bruk i över 15 år är byggnadens underhåll extrem eftersatt och en omfattande renovering krävs för att få igång verksamheten. Projektet är indelat i 3 faser.

 

·       Del 1) Riva och sanera panncentralen.

·       Del 2) Renovering av basala behov samt ombyggnation från panncentral till kulturverkstad.

·       Del 3) Inreda och införskaffa inventarier till verksamheten.

 

Del 1 är avklarad- nu söker vi stöd för att kunna genomföra projekt del 2. Kort sammanfattning: Taket behöver läggas om då nuvarande papptak läcker in. Vi behöver gå igenom vattenledningarna som varit avstängda för att se om rören fryst sönder. Elen behöver skalas ned då den är överdimensionerad för vårt behov och vi behöver få in värme i lokalerna. Även fönster behöver bytas ut då de ej är isolerade eller inbrottssäkra. Utöver dessa basala behov önskar vi öka tillgängligheten i lokalerna genom att få in fler toaletter och RWC-toalett för publika evenemang samt förbereda för caféverksamhet. Arkitektfirman Urban Design har gjort ritningarna och sökt bygglov, vilka är godkända av Stockholm Stad. 

DU kan hjälpa oss att nå våra mål - en levande, kreativ kulturplats i Vårberg. Alla bidrag är välkomna! Små som stora!

SPONSRA HÄR